यसरी बेवकुफ बनाउथे विजय Bijay Shahi Scam Exposed; 4 proofs of Fraud

यसरी बेवकुफ बनाउथे विजय Bijay Shahi Scam Exposed; 4 proofs of Fraud

right share भनेको के हो त , सजिलो र सरल भाषामा । #nepalstockexchangeSee more

right share भनेको के हो त , सजिलो र सरल भाषामा । #nepalstockexchange

bijay shahi got roasted 🤣🤣😂 #Comedy_champaionSee more

bijay shahi got roasted 🤣🤣😂 #Comedy_champaion

Bijay Shahi scammedSee more

Bijay Shahi scammed

Bijay shahi death/Its a fake...See more

Bijay shahi death/Its a fake...

बेवकुफ बनाउथे विजय Bijay Shahi Scam Exposed; 4 proofs of FraudSee more

बेवकुफ बनाउथे विजय Bijay Shahi Scam Exposed; 4 proofs of Fraud

bijay shahi 🤣 ko halat #sumanghimireSee more

bijay shahi 🤣 ko halat #sumanghimire

Bijay shahi Live on Facebook!See more

Bijay shahi Live on Facebook!

Chor prankstar Bijay Shahi Scami 😂😂See more

Chor prankstar Bijay Shahi Scami 😂😂

Bijaya Shahi Scam || Memory King || International ScannerSee more

Bijaya Shahi Scam || Memory King || International Scanner

BIJAY SHAHI | Scammed Exposed | Suffering From Dillusion of Grandeosity | Neuro Defect |🙃See more

BIJAY SHAHI | Scammed Exposed | Suffering From Dillusion of Grandeosity | Neuro Defect |🙃

Bijay Shahi (Scam)Live मा आफ्नो बेइजत आफै गदै ( अझै झुट वोल्न छोडेनन् )😡See more

Bijay Shahi (Scam)Live मा आफ्नो बेइजत आफै गदै ( अझै झुट वोल्न छोडेनन् )😡

dijee tamang lama 19436765 CSY2001 demo videoSee more

dijee tamang lama 19436765 CSY2001 demo video

Farkas Eszter és Tóth Réka előadásaSee more

Farkas Eszter és Tóth Réka előadása

लोकप्रिय